Taas on  takana eräs pedagoginen roolipeli, jossa tavoitteena oli tiedonluomisen työ pelillisen ja aktivoivan pedagogiikan työtavoilla. Jälleen tuli todistetuksi,  että pelin ei tarvitse olla lähtökohdiltaan kaukana todellisuudesta ollakseen sitouttava ja hauska.

 

Sata opettajaa pelasi kolme tuntia uppoutuen koko ajan syvemmälle tulevaisuuden koulun rakentamisen ja tulevaisuuden oppimisen maailmaan.  Lieneekö sitten jotain tekemistä sillä, että ITK-päiville suuntaavat askeleensa juuri ne opettajat, jotka on jo rokotettu innovaationeulalla.

 

Pelisuunnitteluun osallistuvien ihmisten lähtökohdat olivat mielenkiintoiset. Sekoitus informaatio-oppeja, aineenopettajuutta, erityispedagogiikkaa, draamaa ja pelipedagogiikkaa. Tällä kertaa sekalainen joukkue osoittautui onnistuneeksi tiimiksi, jossa jokainen pääsi toteuttamaan omia vahvuuksiaan.  Erilaiset osaamisalueet lavenivat yhteiseksi osaamiseksi nopeasti.

 

Ensimmäinen vaikutelma ja ajatus  pelisuunnitteluprosessiin mukaan tullessani  oli se tavallisin,  ”Kill your darlings!” Toimiakseen, pelisysteemin on oltava tarpeeksi yksinkertainen ja tarkoituksenmukainen.

 

Kaikkien pelien suunnittelussa avuksi on erilaisten peligenre’n  tunteminen. Jos peli on fantasiapeli, se antaa laajat mahdollisuudet luoda mielikuvituksellisia käänteitä, todellisuuspelit antavat toisenlaisen näkökulman pelin tavoitteisiin ja pelaajien roolien tapaan pelata.  Lisäksi, kun on kysymys roolipeleistä, on lukuisa määrä erilaisia tapoja kertoa roolin tarinaa ja olla vuorovaikutuksessa toisten pelaajien kanssa.

 

Opetuspeleissä on tärkeää oppimisen sisältö ja sen avulla luotu kehys, tiedonhankinnan, sekä yhteisöllisen tiedonrakentamisen sulautuminen jaettuun mielikuvaan pelimaailmasta.  Sovitut merkit ja pelin säännöt ovat tietyssä suhteessa vapaan leikin kaltaiseen toimintaan, jossa pelaajat ryhtyvät muodostamaan pelin sisällä luovia tapoja ratkaista eteen tulevia haasteita.

 

Kuva: Joukkueet joutuivat tekemään ensimmäisessä vaiheessa koulun strategian annetun aloituspaketin avulla

Itk-pelissä oli keskeistä löytää yksinkertainen tapa tuottaa sanapelin kautta  tarinaa koulun kehittymisestä. Tarinaa luodessa pelaajien piti määritellä inhimillisen toiminnan suhdetta olemassa oleviin resursseihin.  Kaikessa yksinkertaisuudessaan oli kysymys resurssisanojen yhdistämisestä toimintaan tai toiminnan prosessiin viittaavien  sanojen avulla.

 

Pelisysteemin tuli  sisältää mekanismi, jossa erilaisista resursseista täytyi luoda systemaattinen ja looginen tapa pelata niin, että pelaajien jaettu mielikuva pelimaailmasta tuotti tarinaa.  Lisäksi piti olla mahdollista hankkia  lisää tietoa, virikkeitä ja ideoita. Silti tavoitteena oli antaa mahdollisuus improvisoida, jopa huijata. Vuorovaikutuksella joukkueiden välillä oli tarkoitus luoda mahdollisuus monipuoliseen roolipelaamiseen.

 

Keskeinen kysymys peliä suunnitellessa oli, ”miten voimme mallittaa autenttisen maailman toimintoja pelissä niin, että siinä toteutuu sekä yhteisöllisyys ja yksittäisen pelaajien pelin kuluessa syntyneet omat tavoitteet?”

 

Kuva: Noora kokeneena roolipelaajana toimi näkymättömänä pelaajana ja rokotti koulun resursseja kun lama iski.

Pelaajatyypeissä on yleensä ottaen kahdenlaisia pelaajia. Roolipelaajat saavat tyydytyksen siitä vuorovaikutuksesta, joka syntyy pelaajien välisessä toiminnassa. Ns gamistit (geimistit) saavat tyydytystä pisteiden ja tasojen saavuttamisesta.  Opetuspeleissä voidaan pyrkiä tavoittelemaan jonkinlaista kompromissia molemmista.  Näin tehtiin Aulangolla.

 

Itk-pelin idea palikoista pelattavasta systeemistä tuli luonnollisena tapana pelata, koska pelattiin monen joukkueen  ja n sadan pelaajan peliä rajatussa ympäristössä ja lisäksi tavoitteena oli luoda koulun strategiaa. Kuten monissa puzzle-peleissä, korttipeleissä ja lautapeleissä, pöytä on turvallinen kehys maailmalle, jossa sanat, merkitykset ja niiden suhteet toisiinsa voidaan kertomisen ohessa visualisoida strategiaksi.  Näin pelitarinan historia, nykyhetki ja tulevaisuus  ovat nopeasti jaettavissa pelaavan tiimin kesken.  Tiimien sisällä tällä kertaa ei pyritty luomaan roolien välisiä jännitteitä, vaan pelaajat saivat ottaa halutessaan jonkin roolin. Silloinkin roolin merkitys oli toimia lähinnä näkökulmana koulun tarinassa.

 

Roolipeleille on ominaista ryhmien välille luodut jännitteet, jotka ylläpitävät  positiivista pelikokemusta.  Samalla pelaajat määrittelevät itse pelin vaativuutta. Liian helppo tai vaikea peli vaikuttavat kokemukseen heikentävästi.  Paras kokemus saadaan sopivan vaikeasta pelistä, jossa pelaajat saavat onnistumisen kokemuksia ponnistelujen jälkeen.

 

Kuva: Lisäresursseja ansaittiin QR-koodien kautta löytyneiden tehtävien avulla. Tarinat joristiin Audioboo-tiedostoihin tai muihin joukkueen parhaaksi katsomien verkkovälineiden kautta. 

Itk-pelissä peliresurssien hankkimiseksi oli  annettu lupa käydä kauppaa toisten koulujen kanssa. Pelaajat eivät luonnostaan kuitenkaan lähteneet palikoita vaihtamaan. Ehkä pöytäpelin skeemaan ei pelaajien mielessä toisiin pöytiin huutelu sopinut, vaan mieluummin olisi skannailtu QR-koodeja  ja tyydytty ansaitsemaan sanapalikoita .  Vaihtokauppaan ja vuorovaikutukseen lähdettiin vasta pelinjohtajan suosituksesta.  

 

Pelinjohtajan työ roolipeleissä on johdatella tarinaa ja ohjata pelaajien toimintaa. Itselleni pelinjohtajana toimiminen tuntui tässä yhteisössä erityisen mieluiselta tehtävältä, koska ITK on alusta asti tukenut pelioppimisen pyrkimyksiäni hyväksymällä jo neljänä vuonna pelillisen puheenvuoroni päiville.

 

Pelinjohtajan tehtävänä on pelisuunnittelun lisäksi aistia pelin henki ja tunnelma. Siksi pelin dilemma on tunnettava läpikotaisin. Pelijaksojen  sisällä tehtäviä väliintuloja on tehtävä ennen kuin ensimmäinen huokaus tai katsahdus kelloon  on tuloillaan.

 

Peli vaiheistetaan etukäteen aina, kuten ITK-pelissä tehtiin välidraamojen avulla. Heidi-Tuulia, Ville ja Tero hoitivat draamalliset välikohtaukset upeasti ja karismaattisesti.

 

 Kuva: Heidi-Tuulia osallisti joukkueet välidraaman tuottamiseen kirjoittamiensa käsikirjoitusten avulla.


Kun pelin kulkuun on suunniteltu juonen sisään peliresurssien leikkaaminen ja siitä kertova draamallinen tai muunlainen interventio on suoritettu, on se tuotava myös pelisysteemiin. Aina sitä ei tarvitse tuoda yhteisenä toimena kaikille joukkueille, vaan pelinjohtaja voi improvisoida luomalla jännitteitä joko yksittäisten pelaajien tai joukkueiden välille.  Aulangolla käytimme sekä mekaanista puutepalikkaa resurssien leikkaamisessa, että pelijohtajan oikeaa kättä, näkymätöntä pelaajaa, joka kävi nappaamassa joukkueilta resurssipalikoita.

 

Liveroolipeleissä tukipelaajat voivat olla järjestelijöitä, vartioita, laskijoita tai muita huoltajia ilman pelillisiä tavoitteita. Pelissä voi olla mukana myös näkymättömiä pelaajia, jotka toteuttavat joko pelinjohtajan agendaa tai pitävät huolta pelin muista käytännön asioista. Kysymys on pelisopimuksesta, jossa sovitaan, että pelaajaa, jossa lukee ”näkymätön”, ei voida nähdä, joskus kylläkin hänet voidaan kuulla.  Itk:ssa näkymätön pelaaja hiippaili välittämässä pelinjohtajan neuvoja leikkaamassa koulujen resursseja.  

 

Kuva: Tero Toivanen tweettaa tapahtumia ja Pauliina Mäkelä tarkistaa QR-koodin tuottaman tiedon oikeellisuuden ja antaa ansaitun lisäresurssin. Tällä kertaa resurssi oli mieluinen. Joskus se tuotti leikkauksia koululle.

Hämeenlinnassa pelinjohtaja antoi esimerkiksi näkymättömälle ohjeita kehottaa koulua valtaamaan tyhjäksi jäänyt pelipöytä ja siinä olleet palikat ja perustamaan parakkikoulu, joka sattui pelinjohtajan pelaajille antaman sivuhuomautuksen mukaan olemaan vielä homeesta puhdas. Tässä vaiheessa pelinjohtajana olin  tietysti tietoinen siitä, että seuraavassa vaiheessa pelissä yksi koulu suljettaisiin homeen takia. Suljettava koulu tulisi olemaan juuri tuo parakkikoulun perustanut koulu ja opettajat joutuisivat etsimään töitä muista kouluista.

 

Kyseinen koulu oli  helppo valinta pelinjohtajalle, koska näkymätön pelaaja oli edellisessä vaiheessa kehottanut erästä toista jähmeästä alusta kärsinyttä koulua neuvottelemaan koulujen yhdistämisestä tämän koulun kanssa. Näin saatiin samalla draamaa ja sekoitettua kouluja ja niiden resursseja. Kaikki joukkueet saivat samalla muutoksen peliinsä.

 

Pelinjohtaja taiteilee tasapainotellen pelaajien motivaation ja erilaisten peliin vaikuttavien ratkaisujen välillä. Oppimispelissä tavoitteena on tuottaa positiivisen pelikokemuksen lisäksi tilanteita, jossa pelaajat joutuvat tekemään yhteisöllisiä päätöksiä ja ratkaisemaan haasteita, sekä soveltamaan tiedonhankinnan tuloksia.

 

Kuva: Ville Venäläinen ja Tarmo Toikkanen valmistautuvat seuraavaan pelin käänteeseen.

Pelattu peli oli ITK-päivien  Sometun verkoston ja e-oppimiskeskuksen  vuotuinen ”jotain ihan muuta”-sessio,  jossa Otavan Opistolla ja e-oppimiskeskuksella on ollut aina oma roolinsa.

 

Pelioppimiseen keskittyneen yritykseni  yhteistyö Otavan Opiston pelillisyyden opetuksen kehittämiseksi on kestänyt kohta kaksi vuotta. Itk:ssa pelattu peli oli  Ville Venäläisen perustaman Sometun  ja e-oppimiskeskuksen, sekä ITK:n kädenojennus yleisesti  koko pelillistä oppimista kehittävän yhteisön suuntaan. 

 

Kuva: "Tavoitteena käyttää hyväksi uusi pedagoginen innovaatio. Aikaa kolme minuuttia kirjoittaa niin monta resursseja sitovaa toimintaa ilmaisevaa sanaa" Tero Toivanen kolmen minuutin biisin kimpussa.

Oma  jo lähes kymmenen vuotta kestänyt systemaattinen pelillisen oppimisen kehitystyöni ei ole enää pitkään aikaan ollut yksinäistä pilotointia. Pelillinen oppiminen on ottanut oman paikkansa osallistuvan oppimisen työtapojen joukossa.  Itk:n peli tulee olemaan taas yksi merkkipaalu pelillisen oppimisen leviämisessä edelleen yleisempään tietoisuuteen.

 

Oli virkistävää suunnitella peliä suuren joukon erilaisten osaajien kanssa ja erityisesti verkko-opettamisen gurun Anne Rongaksen kanssa. Pelin suunnittelu kaiken kaikkiaan oli osoitus siitä, että suuri joukko innostuneita ihmisiä voi luoda ehyen kokonaisuuden,

 

Kuva: "Palikkatesti"

Koko pelin kokonaisuus draamallisten, musiikillisten tarinoiden ja verkko-osaajien kautta oli asiantuntijoiden hallussa. Kuvaavaa joukon sitoutumista oli se, että Pauliina Mäkelä ja Anne Rongas kalastelivat rakennuspalikoita neljästä eri kaupungista, ennen kuin tarvittava määrä palikoista saatiin.  Kiitos myös Tarmo Toikkaselle, jonka kanssa meillä on jo uusi peli kehitteillä, Heidi-Tuulia Eklundille,  Tero Toivaselle, Noora Korppille, Matti K sekä Auli Lepistölle, Vainion Leenalle, Otavan väelle ja vielä monelle, monelle muulle.

 

Olipa veto. Ensi vuonna uudelleen, vai mitä?

 Kuva: Jokaiseen peliin on liityttävä purku. Tällä kertaa Annen vetämä pikadeitti.

Jatkoa seuraa. Pelisessiosta tehdään tämän mainion porukan toimesta ohjekirja-wiki kaikkien edelleen kehitettäväksi. 

Katselukerrat: 592

Kommentoinut Tero Toivanen 23. huhtikuu 2012 10:35

Kiitos Mauri erinomaisesta blogikirjoituksesta ja pelistä! Uskomaton kokemus, jonka jälkeen kyllä oli takki tyhjä. Toivottavasti pääsen uudestaan mukaan jossain vaiheessa. Eniten jäikin kutkuttamaan päästä itse pelaamaan. Toisaalta oli mahtavaa olla näin upeassa järjestely/suunnitteluporukassa mukana.

Pieni vähän turhamainen toive... voisitko vaihtaa vielä Toivoset Toivasiksi ;-)

Kommentoinut Mauri Laakso 8. toukokuu 2012 19:07

Syksyllä pelataan Helsingin Kalliossa suuri mobiilipeli. Tervetuloa pelaamaan. Aikaisemmin syksyllä jo vähän harjoitellaan ja otetaan forskottia.

Kommentoinut Niina Kesämaa 25. kesäkuu 2012 12:27

Nyt pelittää! Opas strategisen joukkueroolipelin rakentamiseen on ilmestynyt ja luettavissa myös verkossa.

Kommentti

Sinun tulee olla Pelipeda:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Pelipeda

Make believe and design worlds. Model the authentic world and mix the fact in fiction.

Join to groups!

Pyydä luomaan yhteisöllesi ryhmä. Suunnitelkaa tai käsitelkää yhteisönne kesken pelioppimisen tavoitteita ja käytännön toteutuksia

 

Ask to create a group for your community. Discuss, plan and share results.

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

© 2017   Created by Mauri Laakso.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot