Pelillisyys ja leikillisyys liittyvät leikilliseen mielenlaatuun

Pelillisyyden suhteen on monia väärinkäsityksiä, joten ajattelin kirjoittaa lyhyen merkinnän, jossa vähän yksinkertaistaen selvitän pelillisyyden käsitettä.

 

Pelillisyys ja leikillisyys ovat asioita, jotka ovat yhteydessä erityisesti leikillisen mielenlaadun kautta. Leikillinen mielenlaatu liittyy vapauteen, huumoriin ja erityisesti asenteeseen, joka liittyy epäonnistumisen määrittelyyn ja suhtautumiseen tekemiseen ja yleensäkin olemiseen. Yleisesti käytetään sanontaa, ”moka on lahja”. Itse en edes käyttäisi sanaa moka. Leikillisyydessä tärkeää on kokeilu, yrittäminen, kaatuminen ja ylösnouseminen. Kaatuminen ei ole oikeastaan moka, vaan hidaste, joka aiheutuu siitä, että tarkkaavaisuus on kohdistunut niin lujasti tavoitteeseen, että kaikki eteenpäin vievät jäsenet eivät ole koordinoituneet toimimaan synkronissa. Kuinka voisikaan olla, jos eteneminen on myös vielä harjoittelussa. Kaatuminen itse asiassa kuuluu asiaan. Leikissä siihen ei kiinnitetä huomiota, vaan siinä harjaannutaan ja korkeintaan kompastelu huvittaa. Pidän huumoria leikillisyyden yhtenä kulmakivistä.

 

Pelillisyyden määritelmäksi on vakiintunut se, että käytämme pelillisiä elementtejä sellaisessa viitekehyksessä, eli toiminnassa, joka itsessään ei ole peli.  Kun liitämme leikillisyyden pelillistämisen toimintaa, voimme yksinkertaistaa määrittelyä niin, että ”käytämme mitä tahansa sitouttavaa ja motivoivaa elementtiä edistääksemme inhimillistä ihmisen toimintaan liittyvää muutosta.”

 

Käyttäytymisen muutos

 

Keskeistä on siis muutos. Kun haluamme muutosta, yleensä siihen liittyy paitsi uuden omaksuminen, myös jostain vanhasta luopuminen. Erityisen tärkeää on, että luomme sellaisen käyttäytymisen mallin, joka johtaa haluttuun muutokseen. Siksi muutoksen kohteena olevan käyttäytymismallin syntymismekanismin selvittäminen on niin tärkeää. Jos haluamme muuttaa aamupäivän tupakkaan liittyvää rutiinia, meidän on selvitettävä, mikä laukaisee tuon rutiinin, josta palkkiona pidämme nikotiinin vaikutuksia. Jos laukaisevana tekijänä onkin halu rupatella ja se toteutuu rutiinin, eli tupakkatauon aikana. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että rupatteluhetki toteutuu ilman tupakkaa ja palkkio onkin itse asiassa sama, joka se oli tupakankin kanssa, eli virkistävän sosiaalisen tapahtuman tuoma jakamisen tai liittymisen tarve. Pelillistäminen tai leikillistäminen liittyy siihen, miten muutamme rutiinia, eli käyttäytymistä ja muistutamme, että rutiini tapahtuu ilman addiktiota aiheuttavaa nautintoainetta.

 

Mitä pelillistämme tai leikillistämme?

 

Sekaannusta aihettavat erilaiset käsitteet, Gamification ja playful learning. Oikeastaan muutoksen kautta määriteltynä ne ovat sama asia, mutta välineellisesti ja toiminnallisesti ne eroavat jonkin verran toisistaan. Gamification on ehkä luontevinta liittää työn ja liiketoiminnan pelillistämiseen.

 

Voimme pelillistää liiketoiminnan sisällä työn tekemistä: Voimme tehostaa vuorovaikutusta ja viestintää, yhteisöllisiä rutiineja, asiakaspalvelua, kokouskäytäntöjä, ajankäyttöä, jaksamista ja työnteon tehokkuuteen vaikuttavia asioita.

 

Toisaalta voimme pelillistää liiketoiminnan ulkoisia elementtejä, kuten asiakkaan tai palveluiden kuluttajiin liittyviä käyttäytymismalleja, jotka johtavat liiketoiminnan kannattavuuden kasvuun. Kun haluamme sitouttaa asiakasta palvelujen käyttäjiksi, toisaalta pelillillistämällä toivottua käyttäytymistä, eli palvelujen kuluttamista, käytämme esimerkiksi välitöntä palautetta ja saadaksemme asiakkaan palaamaan, luomme asiakkaalle pelillistämisen keinoin syyn palata aina uudelleen. Yleisin keino on tarjota asiakkaalle palautejärjestelmä, jossa hän näkee oman kehittymisensä sellaisessa valossa, jota hän itse arvostaa.

 

Playful learning, eli oppimisen pelillistämisessä, tai leikillistämisessä on kysymys oppimiseen liittyvien käyttäytymismallien muuttamisesta.

 

Ne voivat liittyä tiedollisiin asioihin, kuten muistamiseen, havaintojen tekemiseen tai havaintojen tulkitsemiseen tai minkä tahansa kognitiivisten rutiinien omaksumiseen tai muuttamiseen.

 

Sosiaalisten taitojen tai rutiinien pelillistäminen liittyy oppijoiden tai oppimiseen liittyvien toimijoiden vuorovaikutukseen liittyviin rutiineihin. Sellaisia voivat olla tilaan, keholliseen vuorovaikutukseen tai kielellisiin vuorovaikutukseen liittyviä asioita.

 

Emotionaaliset asiat tai rutiinit liittyvät tietysti tunteisiin. Silloin puhutaan motivaatiosta, uskomuksista, ennakkokäsityksista ja erilaisista aivojen limbiseen järjestelmään liittyvistä asioista.  Uskaltaminen, rohkaistuminen, pelot ja voimaantuminen ovat keskeisiä käsitteitä silloin, kun puhumme emotionaalisesta pelillistämisestä. Voitaisiin sanoa, että tunteet ja motivaatio ovat mukana sisällä kaikessa pelillisessä ja leikillisessä muutoksen tavoittelussa.

 

Lyhyt summaus

 

Kuten yllä olevasta ilmenee, pelillistäminen ei ole peliä, vaan yksittäisten rutiinien muutokseen vaikuttamista.

 

Kuitenkin tämän lisäksi voimme pelillistää kokonaisia oppimisprosesseja tai tapahtumia. Silloin voidaan puhua myös tarinallistamisesta, roolipelimäisestä toimintatavasta,  jne, mutta on tärkeää huomata, että pelioppiminen tai pelin käyttäminen oppimisessa tai sen osana ei varsinaisesti ole pelillisyyttä, vaikka joskus pelioppimisen käyttäminen varsin perusteltua onkin.

 

Toivon tämän tiiviin selvityksen avaavan pelillisyyden käsitettä, jota itsekin itse asiassa olen vuosia koettanut toisaalta opiskella ja osaltani myös kehittää.

 

Näiden asioiden parissa edelleen toimin ja näihin perustuen on jo vuosia hakenut erilaisia ratkaisuja sekä liike-elämän, että koulutuksen parissa. Kiitos, kun jaksoit lukea viimeisiin riveihin saakka.

Jos haluat lisää, tilaauutiskirje

Katselukerrat: 49

Kommentti

Sinun tulee olla Pelipeda:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Pelipeda

Make believe and design worlds. Model the authentic world and mix the fact in fiction.

Join to groups!

Pyydä luomaan yhteisöllesi ryhmä. Suunnitelkaa tai käsitelkää yhteisönne kesken pelioppimisen tavoitteita ja käytännön toteutuksia

 

Ask to create a group for your community. Discuss, plan and share results.

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

© 2017   Created by Mauri Laakso.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot