Eilen Tavastian pelillisyyskoulutuksessa löytyi hyvä esimerkki siitä, miten tavoitteen määrittelemä haluttu käyttäytyminen saattaakin olla jotain muuta, kuin  mitä suoraan tavoitteesta johdettuna voisi ajatella.  Tavoite olisi fokusoitava konkreettiseen toimintaa, käyttäytymiseen, josta seuraa muutos.

 

Haluttu käyttäytyminen toimii ikään kuin ketjureaktion alkusykäyksenä, jolloin asiat alkavat tapahtua. 

 

Myöhästelevät opiskelijat

 

Jokaisen opettajan riesana on jossain vaiheessa ollut joko myöhästelevät oppilaat tai oppilaat, jotka eivät vain aina tule lainkaan paikalle.  Mitä silloin on tapahtunut? Eikö opiskelumotivaatio kerta kaikkiaan riitä? Varmaan usein juuri niin. 

 

Onko silloin vika siinä, mitä koulussa tehdään, vai tunteeko oppilas itsensä riittämättömäksi.  Onko kerta kaikkiaan vika siinä, että joko oppilas on rikki, tai vuorovaikutus ryhmässä tai opettajaan on rikki? Perusta oppimiselle tietysti on se, että pakoreaktion sijaan oppilas tuntee itsensä ehyeksi ja on turvassa.  Tavoitteena on korkea sisäinen motivaatio, hinku tehdä jotain, josta tuntuu olevan hyötyä. Joskus elämä on niin pienestä kiinni.

 

Maslow apuun! – Mitä on tulla kunnioitetuksi?

 

Maslowin tarvehierarkian mukaan ensin on tyydytettävä turvallisuuden tunne, liittymisen tunne ja tärkeänä osana tarvehierarkiassa juuri ennen tarpeiden ylempiä tasoja perustarpeena on tarve  tulla kunnioitetuksi.  Oppilaan on ymmärrettävä ympäröivää maailmaa, tunnettava tulevansa nähdyksi ja sillä, mitä tekee on oltava merkitystä. Oppilasryhmän arvojen mukainen käyttäytyminen antaa merkityksen erityisesti siinä iässä, kun irtaudutaan kodin vaikutuspiiristä. Ammatillisen oppilaitoksen nuoret ovat jo irti kotoa ja hakevat statuksen vertaisryhmässä.

 Oppilaiden keskuudessa vallitsee sanaton tai jopa hiljainen tieto siitä, ketkä pystyvät ottamaan vastuuta, kuka on luokan nörtti tai kuka hoitaa puhumisen, silloin kun pitää selvitä palkähästä. Jokaisella on status, vaikka sitä  ei  edes olisi sanottu ääneen. Oppilaat tietävät, kenet kannattaa ottaa whatsup-ryhmään, tai kuka on hiukan hukassa itsensä kanssa.

 

Status- pelillinen elementti?

 

Kunnioitus vertaisryhmässä näkyy arvostuksena, statuksena, joka tuo kavereita. Tai ainakin vastuuta.

 

Status, jolla ansaitaan kunnioitusta voi olla koukku, jonka kautta kannattaisi hakea myös sitä pelillistämisessä tärkeää alkusykäystä, haluttua käyttäytymistä.

 

Jos Jussi ja Kaisa ovat aina ajoissa ja hoitavat hommansa, he saattavat olla ryhmän hampaissa, mutta silloin, kun koko ryhmän maine on kiinni siitä, miten homma hoidetaan, vertaisryhmä antaa vastuuta  juuri Jussille ja Kaisalle.  Sosiaalisen median kielellä sanottuna he peukuttaisivat heitä.

 

Vastuun kantamisen tuottama status lienee kuitenkin psyykkisesti terveille oppilaille haluttu.

 

”Ota vastuuta” ei kuitenkaan sellaisenaan toimi yhtään sen paremmin, kuin joku toinen, jos toiminta, josta pitäisi ottaa vastuuta, ei motivoi.  

 

Peleistä tutut valinnanvapaus, hallinnan tunne ja yhteinen jaettu tarkoitus ovat tietysti ehdoton perusta myös luokassa syntyvälle  positiiviselle ilmapiirille. Hallinnan tunne muodostuu siitä, että tekeminen tuntuu omalta. Pelillistämisessä voidaan hakea erilaisia pelaajatyyppejä motivoivien   peligenre-esikuvien dynamiikkaa, tapahtumia tai mekaniikoita. Mikään mekaniikka ei kuitenkaan toimi, jos oppimisen sisältö tai toiminta ei sytytä.

 

Peukuta vastuuta ottavaa kaveria! 

 

Entä, jos tehtävä, haluttu käyttäytyminen, joka johtaa haluttuun muutokseen kuuluisikin, ”anna vastuuta” tai ”peukuta vastuun ottajaa”?

Seuraavana olisikin mietittävä, miten tehtävä puetaan kaikille haluttavaksi ja tekeminen hauskaksi ja sitouttavaksi. Jos oppimisen sisältö ja tekeminen on itsessään sitouttavaa, ollaan jo pitkällä. Jos nyt kuitenkin ajatusleikkinä edelleen mietitään, miten tuo ”anna vastuuta” pelillistetään, on mietittävä miten tavoitteen mukaisesta käyttäytymisestä palkitaan. Riittääkö peukutuksen metsästys motivaatioksi tulla paikalle? Pitäisikö peukuttamisesta palkita? Totta Mooses! Sehän on se haluttu käyttäytyminen.  Tunnille kanttaa tulle peukuttamaan vastuunottajaa, koska siitä palkitaan. Tosin vastuunottajia kannattaa palkita vielä lujemmin.

Katselukerrat: 77

Kommentti

Sinun tulee olla Pelipeda:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Pelipeda

Make believe and design worlds. Model the authentic world and mix the fact in fiction.

Join to groups!

Pyydä luomaan yhteisöllesi ryhmä. Suunnitelkaa tai käsitelkää yhteisönne kesken pelioppimisen tavoitteita ja käytännön toteutuksia

 

Ask to create a group for your community. Discuss, plan and share results.

Tapahtumat

Merkki

Lataa...

© 2017   Created by Mauri Laakso.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot